Vi anordnar också utbildningar så som Weight Loss Challenge och Näringsutbildning.

Vi anordnar även Spatimme och Shakeparty där vi kommer hem till dig och där du kan prova produkterna tillsammans med dina vänner/vänninor.